Exekvering

Exekvering är en process där en order att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument genomförs på en börs eller handelsplattform.

Hur fungerar exekvering?

Exekvering är en viktig del av den finansiella marknaden. När en investerare vill köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument skickar de en order till sitt mäklarfirma eller sin handelsplattform. Denna order kommer att innehålla information om vilka aktier eller instrument som ska köpas eller säljas och till vilket pris.

Vad påverkar exekveringspriset?

Exekveringspriset, det pris till vilket en order faktiskt genomförs, kan påverkas av olika faktorer. En av de viktigaste faktorerna är tillgången och efterfrågan på aktien eller instrumentet. Om det finns många köpare och få säljare kan priset bli högre, medan om det finns många säljare och få köpare kan priset bli lägre. Andra faktorer som kan påverka exekveringspriset inkluderar marknadsförhållanden, volatilitet och likviditet.