Exponering

Exponering är ett begrepp inom finansmarknaden och investeringar. Det beskriver hur mycket man är exponerad eller utsatt för risk inom en viss typ av tillgång.

Exponering i investeringar

Inom investeringar refererar exponering till hur mycket man är exponerad för risker inom en viss typ av tillgång. Det kan vara aktier, fonder eller andra finansiella instrument. Exponering kan vara positiv eller negativ beroende på om man förväntar sig att tillgången kommer att stiga eller falla i värde. Om man till exempel har en hög exponering mot aktier betyder det att man har mycket pengar investerade i aktier och är därför mer känslig för prisförändringar på aktiemarknaden.

Exponering i fonder

Inom fondförvaltning hänvisar exponering till hur mycket en fond investerar i olika tillgångar eller sektorer. En fond kan ha exponering mot aktier, obligationer, råvaror eller andra tillgångar. Exponering i fonder är viktigt eftersom det påverkar fondens risknivå och potential att generera avkastning. En fond med högre exponering mot aktier har generellt sett en högre risk men också möjlighet till högre avkastning, medan en fond med låg aktieexponering kan vara mer stabil men kanske inte har lika stor potential till hög avkastning.