Extern finansiering

Extern finansiering innebär att ett företag får pengar eller kapital från externa källor istället för att finansiera sina verksamheter med egna medel.

Hur fungerar extern finansiering?

Extern finansiering är när ett företag får pengar från externa källor för att finansiera sina verksamheter. Istället för att använda sina egna pengar väljer företaget att ta emot kapital från exempelvis investerare, banker eller andra finansiella institutioner. Detta kan göras genom att sälja aktier i företaget, ta lån eller emittera obligationer.

Varför använder företag extern finansiering?

Företag kan välja att använda extern finansiering av olika skäl. En vanlig anledning är att företaget vill expandera sin verksamhet och behöver mer kapital än vad det har tillgängligt. Genom att ta in extern finansiering kan företaget få tillgång till större summor pengar för att investera i till exempel utrustning, forskning och utveckling eller marknadsföring.