Extern redovisning

Extern redovisning är en process där företag redovisar sin ekonomiska information för externa intressenter.

Syfte med extern redovisning

Syftet med extern redovisning är att förse externa intressenter, såsom investerare, långivare och staten, med korrekt och relevant information om företagets ekonomiska ställning och resultat. Genom att redovisa detta på ett strukturerat och standardiserat sätt blir det möjligt för intressenterna att göra informerade beslut när de investerar i eller samarbetar med företaget.

Standarder för extern redovisning

För att säkerställa att extern redovisning är pålitlig och jämförbar mellan olika företag och länder, följs vanligtvis vissa standarder. International Financial Reporting Standards (IFRS) är en sådan standard som används internationellt. Dessa standarder fastställer regler för hur företag ska redovisa sina ekonomiska transaktioner och händelser i sina finansiella rapporter. Genom att följa dessa standarder kan företag jämföras med varandra och bedömas på ett mer rättvist sätt av investerare och andra intressenter.