Fondemission

Fondemission är en process där ett investeringsbolag skapar nya andelar i en fond och säljer dem till allmänheten.

Vad är en fondemission?

En fondemission är en process där ett investeringsbolag skapar nya andelar i en fond och säljer dem till allmänheten. Syftet med fondemissionen är att samla in mer pengar för att kunna köpa fler investeringar. Det är som att fonden expanderar och behöver mer kapital för att fortsätta växa.

Hur påverkar fondemission investerare?

När en fondemission sker kan befintliga investerare välja att köpa fler andelar i fonden eller behålla sina befintliga andelar som de redan har. Om de väljer att köpa fler andelar kan det medföra att deras totala investering ökar. Samtidigt kan fondemissionen innebära att avkastningen per andel blir mindre, eftersom fonden nu har fler andelar att dela på vinsten mellan.