Fondinvestering

En fondinvestering innebär att man placerar pengar i en fond som i sin tur investerar i olika värdepapper på finansmarknaden.

Hur fungerar en fondinvestering?

En fondinvestering är när man lägger sina pengar i en fond, som i sin tur köper och säljer olika värdepapper på finansmarknaden. Värdepapper kan vara exempelvis aktier, obligationer eller andra typer av finansiella instrument.

Varför välja fondinvestering?

Att investera i fonder kan vara en bra idé för den som inte har så mycket kunskap eller tid att själv köpa och sälja aktier. En fondförvaltare tar hand om fondens investeringar och fördelar pengarna på flera olika företag och branscher. Detta gör det möjligt att sprida risken, så att om ett företag eller en bransch går dåligt så påverkar det inte hela investeringen lika mycket.