Fondkurs

Fondkurs är det pris till vilket försäljning och köp av fonder sker.

Vad är Fondkurs?

Fondkurs är det pris till vilket försäljning och köp av fonder sker. När du vill köpa eller sälja en fond, är fondkursen det belopp du betalar eller får. Fondkurser förändras regelbundet under dagen eftersom de påverkas av flera faktorer på finansmarknaden.

Hur påverkar faktorer Fondkursen?

Fondkurser påverkas av olika faktorer på finansmarknaden. En av de viktigaste faktorerna är utvecklingen av de olika tillgångarna som fonden investerar i. Om marknaden är i en uppgång och tillgångarna i fonden ökar i värde, kommer fondkursen att stiga. Å andra sidan, om marknaden är i nedgång och tillgångarna minskar i värde, kommer fondkursen att sjunka.