Fondplacering

Fondplacering är när man investerar pengar i en fond, vilket är ett sätt att äga en del av många olika företag samtidigt.

Vad är Fondplacering?

Fondplacering är en form av investering på finansmarknaden. En fond kan beskrivas som en pool av pengar som är samlad från olika investerare. Denna pool används sedan för att köpa aktier, obligationer eller andra tillgångar. När du gör en fondplacering investerar du alltså dina pengar i en fond.

Hur fungerar Fondplacering?

När du placerar dina pengar i en fond blir du delägare av fondens tillgångar i proportion till din investering. Det betyder att om du investerar mer pengar, kommer du också äga en större andel av fondens tillgångar. Fonden i sig ägs och förvaltas av en fondförvaltare, som har kunskap och erfarenhet inom att välja rätt tillgångar att investera i. Fondförvaltaren tar hand om att köpa och sälja tillgångar för att maximera fondens avkastning.