Fondportfölj

En fondportfölj är en samling av olika fonder som används som en investering på finansmarknaden.

Vad är en fondportfölj?

En fondportfölj är en samling av olika fonder som används som en investering på finansmarknaden. En fond är en typ av investering där man köper andelar i en fond som i sin tur investerar i olika aktier, obligationer och andra tillgångar. En fondportfölj är som en mix av olika sorters fonder.

Varför är en fondportfölj bra?

Att ha en fondportfölj kan vara bra av flera anledningar. Genom att sprida sina pengar över flera olika fonder minskar man risken jämfört med att bara investera i en enda fond. Om en fond skulle gå dåligt kan man fortfarande ha delar av sin investering kvar i andra fonder som presterar bra. En fondportfölj kan också vara användbar för att anpassa sin investering efter sin risknivå, till exempel genom att välja fonder med olika grad av risk.