Fondstruktur

Fondstruktur innebär hur en fond är organiserad och vilka tillgångar den investerar i.

Vad är Fondstruktur?

Fondstruktur är ett begrepp inom finansmarknaden som handlar om hur en fond är organiserad och vilka tillgångar den investerar i. En fond är en samling av olika investeringar som ägs av ett stort antal människor. Genom att investera i en fond får man möjlighet att dela på risken och samtidigt ha chans till en stabil avkastning.

Exempel på Fondstruktur

Det finns olika typer av fondstrukturer, bland annat aktiefonder, obligationsfonder och blandfonder. En aktiefond investerar huvudsakligen i aktier, vilket innebär att man blir delägare i olika företag. En obligationsfond investerar i olika former av skuldförbindelser som statsskuldväxlar och företagsobligationer. En blandfond är en kombination av aktier och obligationer.