Företagsobligation

En företagsobligation är ett lån som ett företag tar upp från allmänheten för att finansiera sina verksamheter eller investeringar.

Vad är en företagsobligation?

En företagsobligation är ett lån som ett företag tar upp från allmänheten för att finansiera sin verksamhet eller sina investeringar. När du köper en företagsobligation lånar du ut pengar till företaget i utbyte mot en ränta och återbetalning vid en förutbestämd tidpunkt. Det är som att vara långivare till företaget.

Varför tar företag upp företagsobligationer?

Företag kan välja att ta upp företagsobligationer istället för att gå till en bank för att låna pengar. Det kan vara fördelaktigt för företaget eftersom de kan få bättre villkor och ränta på marknaden. Genom att ta upp företagsobligationer kan företag också sprida ut sin finansiering och minska risken genom att ha flera olika långivare istället för att vara beroende av en enda bank.