Företagsobligationer

En företagsobligation är ett lån som ett företag tar upp från allmänheten för att finansiera sin verksamhet.

Vad är företagsobligationer?

Företagsobligationer är en typ av investering som företag använder för att få ekonomiskt stöd. När ett företag vill utöka sin verksamhet eller finansiera projekt kan de ta upp lån från allmänheten genom att ge ut företagsobligationer. Genom att köpa en företagsobligation lånar man egentligen ut pengar till företaget och blir därmed kreditgivare istället för att vara ägare, som man skulle vara om man köpte aktier i företaget.

Hur fungerar företagsobligationer?

När man köper en företagsobligation ger man långivaren en summa pengar i utbyte mot att man får tillbaka det utlånade beloppet plus ränta. Räntan bestäms när obligationen emitteras och kan vara fast eller rörlig. Företaget betalar räntan regelbundet, oftast varje år, och när obligationen löper ut får man tillbaka hela det utlånade beloppet.