Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift är den avgift som tas ut av fondförvaltaren för att täcka kostnaderna för att förvalta en fond.

Vad är en förvaltningsavgift?

När du investerar i fonder betalar du en förvaltningsavgift. Det är en avgift som tas ut av fondförvaltaren för att täcka kostnaderna för att förvalta fonden. Förvaltningsavgiften kan variera mellan olika fonder och brukar anges i procent. Avgiften dras automatiskt från värdet på fonden och påverkar därmed din avkastning. Om förvaltningsavgiften är hög kan det göra att du får mindre pengar tillbaka när du säljer fonden.

Varför finns det förvaltningsavgifter?

Förvaltningsavgifter finns för att täcka kostnaderna för att förvalta en fond. Fondförvaltning innebär att förvaltaren köper och säljer värdepapper, som aktier och obligationer, baserat på sin investeringsstrategi. För att kunna göra detta behöver fondförvaltaren anställa experter och ha tillgång till avancerade analyser och information. Förvaltningsavgiften används för att täcka dessa kostnader och för att betala för fondförvaltarens kunskap och erfarenhet.