Förvaltningskapital

Förvaltningskapital är det totala värdet av pengar och tillgångar som en fond eller ett investeringsbolag förvaltar åt sina kunder.

Hur fungerar förvaltningskapital?

Förvaltningskapital är det totala värdet av pengar och tillgångar som en fond eller ett investeringsbolag förvaltar åt sina kunder. När du investerar i en fond eller ett investeringsbolag bidrar du till förvaltningskapitalet. Detta innebär att du blir en delägare i fonden eller bolaget och får möjlighet att dra nytta av eventuell avkastning.

Varför är förvaltningskapital viktigt?

Förvaltningskapital är viktigt eftersom det ger fonden eller investeringsbolaget möjlighet att köpa och sälja olika typer av tillgångar, som aktier och obligationer, för att diversifiera och maximera avkastningen. Ju större förvaltningskapital fonden har, desto mer investeringsmöjligheter kan den erbjuda sina kunder. Det hjälper också fonden att sprida eventuella risker genom att investera i olika branscher och länder.