Gäldskuldränta

Gäldskuldränta är en kostnad som uppstår när någon lånar pengar och måste betala tillbaka med ränta.

Vad är gäldskuldränta?

Gäldskuldränta är en kostnad som uppstår när någon lånar pengar och måste betala tillbaka med ränta. När du lånar pengar från till exempel en bank eller en vän, är du skyldig att betala tillbaka hela summan du lånat, plus en extra summa som kallas ränta. Räntan är priset du betalar för att få låna pengar.

Hur fungerar gäldskuldränta?

Gäldskuldränta fungerar på följande sätt: om du lånar 1000 kronor av någon och denne har satt en ränta på 10%, kommer du att behöva betala tillbaka 1100 kronor. Det betyder att räntan är 100 kronor (10% av 1000 kronor). Räntan kan vara fast, vilket innebär att den är densamma under hela lånetiden, eller den kan vara rörlig, vilket innebär att den ändras över tiden. Det är viktigt att vara medveten om gäldskuldräntan när du lånar pengar, eftersom den kan påverka hur mycket du behöver betala tillbaka.