Garanterad avkastning

Garanterad avkastning är ett begrepp inom finansmarknaden som innebär att en investering förväntas ge en viss miniminivå av avkastning.

Vad innebär garanterad avkastning?

Garanterad avkastning är ett begrepp inom finansmarknaden som innebär att en investering förväntas ge en viss miniminivå av avkastning. Det innebär att investeraren kan vara säker på att få tillbaka åtminstone en viss procentandel av det investerade beloppet, oavsett hur väl investeringen faktiskt presterar. Garanterad avkastning kan vara tillämplig på olika typer av investeringar, som aktier eller fonder, och kan vara uttryckt som en årlig procentuell avkastning eller som en fast summa pengar.

Varför är garanterad avkastning viktigt?

Garanterad avkastning är viktigt för investerare eftersom det ger en viss trygghet och minskar risken för att förlora hela det investerade beloppet. Det kan vara särskilt värdefullt för investerare som inte är beredda att ta hög risk eller som vill ha en stabil avkastning på sin investering. Dock är det viktigt att komma ihåg att garanterad avkastning oftast innebär lägre avkastning jämfört med investeringar med högre risk.