Garanterad kapitalåterbetalning

Garanterad kapitalåterbetalning är en finansiell term som används inom investeringar och aktier.

Vad är garanterad kapitalåterbetalning?

Garanterad kapitalåterbetalning är en finansiell term som används inom investeringar och aktier. När du investerar pengar i en fond eller aktie kan det finnas en osäkerhet kring hur mycket pengar du kommer att få tillbaka vid försäljning eller när investeringen löper ut. Med garanterad kapitalåterbetalning kan du vara säker på att du åtminstone får tillbaka det belopp du investerade, oavsett hur marknaden utvecklas.

Hur fungerar garanterad kapitalåterbetalning?

Garanterad kapitalåterbetalning fungerar genom att företaget eller fonden som erbjuder investeringen lovar att återbetala det insatta kapitalet vid en bestämd tidpunkt eller händelse. Det kan vara vid investeringens slutdatum eller om vissa villkor uppfylls. Genom att erbjuda garanterad kapitalåterbetalning lockar företagen till sig investerare som är mer riskaverta och vill vara säkra på att åtminstone få tillbaka sitt investerade kapital.