Garantinivå

Garantinivå är en nivå för att säkerställa skydd för investeringar i aktier och fonder.

Vad är en garantinivå?

En garantinivå är en nivå som används inom finansmarknaden för att säkerställa skydd för investeringar i aktier och fonder. Garantinivån är en bestämd gräns som anger hur mycket värdet på en investering kan sjunka innan investeraren får tillbaka sitt ursprungliga kapital eller en förutbestämd del av det. Detta gör att investeraren kan känna sig tryggare med att placera sina pengar på finansmarknaden.

Varför är garantinivå viktig?

Garantinivån är viktig eftersom den ger investerare en form av skydd mot förluster. Genom att sätta en garantinivå kan investeraren begränsa sin risk och vara mer säker på att de inte kommer att förlora hela sin investering. Det kan vara speciellt användbart för investerare som är mindre erfarna eller som vill vara försiktiga med sina pengar. Genom att ha en garantinivå kan investeraren också bättre planera sin ekonomi och ha en tydligare bild av hur mycket pengar de kan förlora eller vinna på sin investering.