Garantipapper

Garantipapper är finansiella instrument som kan användas för att diversifiera och skydda en investeringsportfölj.

Vad är garantipapper?

Garantipapper är finansiella instrument som kan användas på finansmarknaden för att diversifiera och skydda en investeringsportfölj. Garantipapper är ofta strukturerade produkter som kombinerar olika finansiella instrument, som aktier och obligationer, för att erbjuda investerare en viss typ av utdelning och skydd.

Hur fungerar garantipapper som en investeringsstrategi?

Garantipapper kan användas som en investeringsstrategi för att minska risken i en portfölj och samtidigt ha möjlighet att få avkastning. Genom att kombinera olika typer av tillgångar kan garantipapper erbjuda en viss typ av skydd mot potentiella förluster samtidigt som de ger möjlighet till en viss avkastning. Det finns olika typer av garantipapper, som kan ge en fast ränta eller en del av eventuella vinster från en underliggande tillgång.