Gausskurva

Gausskurva är en matematisk kurva som används inom finansmarknaden för att beskriva sannolikhetsfördelningen av händelser.

Vad är gausskurva?

Gausskurva, även kallad normalfördelning eller klockkurva, är en matematisk kurva som används inom finansmarknaden för att beskriva sannolikhetsfördelningen av olika händelser. Den har sitt namn efter den tyske matematikern Carl Friedrich Gauss som var den första att studera kurvans egenskaper på 1700-talet. Gausskurvan är symmetrisk och har formen av en klocka.

Användning inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder

Inom finansmarknaden används gausskurvan för att modellera och förutsäga sannolikhetsfördelningen av olika händelser, till exempel avkastningen på investeringar eller prisförändringar på aktier och fonder. Genom att använda gausskurvan kan man estimera sannolikheten för olika utfall och därmed fatta välgrundade beslut baserade på risk och avkastning. En vanlig antagande inom finansmarknaden är att avkastningen på investeringar är normalfördelad, vilket innebär att den följer en gausskurva. Detta underlättar analys och jämförelse av olika investeringsalternativ.