GDR (Global Depository Receipt)

En Global Depository Receipt (GDR) är en typ av finansiell instrument som representerar aktier i ett företag som är registrerat utanför den marknaden där GDR:erna handlas.

Vad är en Global Depository Receipt (GDR)?

En Global Depository Receipt (GDR) är en typ av finansiellt instrument som representerar aktier i ett företag som är registrerat utanför den marknaden där GDR:erna handlas. Det innebär att du, som investerare, kan köpa GDR:er i ett företag även om det inte är noterat på din lokala börs. GDR:er är vanligtvis utställda av en bank som köper aktierna i det utländska företaget och emitterar GDR:erna på den lokala marknaden.En GDR fungerar som ett kvitto på att du äger aktier i det utländska företaget. Du kan handla med GDR:er på den lokala börsen precis som du handlar med aktier. Det gör det möjligt för investerare att diversifiera sina aktieportföljer genom att köpa aktier i företag från olika länder och marknader.

Hur fungerar en Global Depository Receipt (GDR)?

För att köpa en GDR måste du kontakta en mäklare eller en bank som handlar med dessa instrument. När du köper en GDR får du ett kvitto som visar det antal GDR:er du äger. Det innebär att du indirekt äger aktier i det utländska företaget.Om priset på GDR:erna stiger kan du sälja dem och göra en vinst. Å andra sidan, om priset sjunker kan du förlora pengar om du säljer GDR:erna. Precis som med aktier är priset på GDR:er utsatt för förändringar på grund av efterfrågan och utbudet på marknaden.Det är viktigt att förstå att när du köper GDR:er investerar du indirekt i det utländska företaget och dina vinster eller förluster beror på företagets prestation på den ursprungliga marknaden där det är registrerat.