Generiskt risktagande

Generiskt risktagande innebär att man tar en hög risk när man investerar pengar i olika typer av tillgångar, som aktier eller fonder.

Vad är generiskt risktagande?

Generiskt risktagande är en term som används inom finansmarknaden för att beskriva en situation där man tar en hög risk när man investerar sina pengar. När man tar en generisk risk betyder det att man inte fokuserar på specifika aktier eller fonder utan istället sprider ut sina investeringar över olika tillgångar.

Varför tar man generiska risker?

Det finns olika anledningar till varför man väljer att ta generiska risker när man investerar. En av anledningarna är att det kan vara svårt att förutse vilka specifika aktier eller fonder som kommer att ge en hög avkastning på investeringen. Genom att sprida ut sina investeringar minskar man risken att förlora pengar om en enskild tillgång skulle prestera dåligt. På det sättet kan man skydda sin investering mot eventuella förluster och öka chansen att få en bra avkastning över tid.