Getmätningsfel

Getmätningsfel är ett begrepp inom finansmarknaden som refererar till fel i metoder och modellering som används för att hantera investeringar och analysera finansiella instrument som aktier och fonder.

Vad är Getmätningsfel?

Getmätningsfel är ett begrepp inom finansmarknaden som refererar till fel i metoder och modellering som används för att hantera investeringar och analysera finansiella instrument som aktier och fonder. Getmätningsfel uppstår när de verktyg och tekniker som används för att analysera och värdera finansiella instrument är bristfälliga eller inte representerar verkligheten på ett korrekt sätt.

Exempel på Getmätningsfel

Ett exempel på getmätningsfel är när en investeringsportfölj analyseras med hjälp av en modell som inte tar hänsyn till oväntade händelser eller volatilitet på marknaden. Modellen kan ge en felaktig bild av hur portföljen kommer att utvecklas och kan leda till att investerarna fattar beslut baserat på otillräcklig eller felaktig information.