GILT

GILT är ett finansiellt begrepp som används för att beskriva en typ av värdepapper som utfärdas av en stat eller regering.

Vad är GILT?

GILT är ett finansiellt begrepp som används för att beskriva en typ av värdepapper som utfärdas av en stat eller regering. Dessa värdepapper kan också kallas statsobligationer eller skuldebrev. En stat utfärdar GILT för att låna pengar från allmänheten eller institutioner, och dessa pengar används sedan för att finansiera olika projekt, som infrastrukturutveckling eller sociala program.

Hur fungerar GILT?

När en person eller institution köper GILT blir de i princip en kreditgivare till staten eller regeringen. I utbyte mot att låna ut sina pengar får de regelbundna räntebetalningar från staten, vanligtvis varje år. Dessutom får de tillbaka sitt ursprungliga kapital vid förfallodatumet, som kan vara flera år fram i tiden. Räntan på GILT kan vara fast eller rörlig och bestäms vanligtvis av marknadskrafterna.