GIPS (Global Investment Performance Standards)

GIPS (Globala standarder för investeringsresultat) är en uppsättning regler och rekommendationer som används för att beräkna och presentera investeringsresultat på ett enhetligt och rättvist sätt över hela världen.

Vad är GIPS?

GIPS (Globala standarder för investeringsresultat) är en uppsättning regler och rekommendationer som används för att beräkna och presentera investeringsresultat på ett enhetligt och rättvist sätt över hela världen. GIPS fastställer de standarder och riktlinjer som investeringsförvaltare måste följa när de rapporterar sina prestationer till investerare.

Varför är GIPS viktigt?

GIPS är viktigt eftersom det ger investerare förtroende för att de får korrekta och jämförbara prestandauppgifter från olika fondförvaltare. Genom att tillämpa GIPS säkerställer fondförvaltare att deras prestandamätningar är objektiva och transparenta. Detta gör det möjligt för investerare att fatta informerade beslut och jämföra olika investeringsalternativ på ett rättvist sätt.