Gissingsfel

Gissingsfel är ett begrepp inom finansmarknaden som används för att beskriva en felaktig bedömning eller förutsägelse av framtida händelser eller resultat.

Vad är ett gissingsfel?

Gissingsfel är ett begrepp inom finansmarknaden som används för att beskriva en felaktig bedömning eller förutsägelse av framtida händelser eller resultat.

Exempel på gissingsfel

Ett vanligt exempel på gissingsfel är när investerare försöker förutsäga framtida rörelser på aktiemarknaden. Trots att de använder olika analysverktyg och följer marknadstrender, kan deras förutsägelser vara felaktiga.