Goda egna medel

Goda egna medel är en företagsekonomisk term som syftar på de egna resurserna eller tillgångarna som ett företag har och kan använda i sin verksamhet.

Vad är goda egna medel?

Goda egna medel är en företagsekonomisk term som syftar på de egna resurserna eller tillgångarna som ett företag har och kan använda i sin verksamhet. Det är pengar eller tillgångar som ägs av företaget självt, och inte är lånade från andra. Goda egna medel inkluderar bland annat det kapital som ägarna har investerat i företaget och de vinstmedel som företaget har ackumulerat genom sin verksamhet.

Varför är goda egna medel viktiga?

Goda egna medel är viktiga för ett företag av flera skäl. För det första ger de företaget en stabil ekonomisk grund att stå på. Genom att använda sina egna medel istället för att förlita sig på lån minskar företaget risken för skuldsättning och ökar sin finansiella stabilitet. För det andra kan företag med goda egna medel ha större handlingsfrihet och möjlighet att investera i nya projekt och expansion, då de inte är lika beroende av extern finansiering.