Grafisk analys

Grafisk analys är en metod som används inom finansmarknaden för att studera och förutsäga prisrörelserna på aktiemarknaden. Genom att analysera historiska prisdiagram kan man försöka identifiera trender och mönster som kan hjälpa till att fatta investeringsbeslut.

Hur fungerar grafisk analys?

Grafisk analys innebär att man studerar prisdiagram för att försöka förutsäga framtida prisrörelser på aktiemarknaden. Man använder olika tekniska verktyg och indikatorer för att identifiera trender och mönster i prisdatan. Genom att titta på tidigare prisnivåer och volymer kan man försöka förutse hur aktiekurserna kommer att utvecklas i framtiden.

Viktiga begrepp inom grafisk analys

Det finns flera viktiga begrepp som används inom grafisk analys. En av de viktigaste är stöd och motståndsnivåer, vilket är nivåer där aktiekurserna har svårt att bryta igenom. Genom att identifiera dessa nivåer kan man få en bättre förståelse för var aktiekurserna kan komma att vända och fortsätta i en viss riktning. En annan viktig indikator är glidande medelvärde, som används för att jämna ut prisdatan och visa en trendlinje över en viss period. Det finns även olika typer av diagram som används, som linjediagram och stapeldiagram.