Green bond

Green bond är en typ av obligation som används för att finansiera miljövänliga projekt.

Hur fungerar green bonds?

Green bonds fungerar på samma sätt som vanliga obligationer. Företag, organisationer eller offentliga institutioner emitterar dessa obligationer för att låna pengar från investerare. Skillnaden är att green bonds har en specifik användning av de utlånade medlen, nämligen finansiering av miljöprojekt. Det kan vara projekt som främjar förnybar energi, energieffektivisering, vattenrening eller hållbara transporter.

Varför är green bonds viktiga?

Green bonds är viktiga eftersom de kan hjälpa till att finansiera viktiga miljöprojekt. Genom att investera i green bonds kan investerare bidra till en mer hållbar framtid. Dessutom kan det locka investerare som har ett miljöengagemang och vill stödja miljövänliga initiativ. Green bonds kan också öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor och uppmuntra till handling för att bekämpa klimatförändringar och skydda miljön.