Grönt lån

Grönt lån är en form av lån där pengarna används till gröna och hållbara projekt. Syftet är att främja miljövänliga investeringar och hållbar utveckling.

Vad är ett grönt lån?

Ett grönt lån är en typ av lån där de lånade pengarna används till att finansiera gröna och hållbara projekt. Det kan vara allt från investeringar i förnybar energi, energieffektivisering, återvinning eller andra miljövänliga initiativ. Gröna lån syftar till att främja hållbar utveckling och bidra till minskad miljöpåverkan.

Varifrån kommer gröna lån?

Gröna lån kan ges av både banker och företag. Det finns även gröna obligationslån som ges ut av länder, kommuner eller företag för att finansiera hållbara projekt. Gröna lån är en del av den växande marknaden för hållbara investeringar, där allt fler investerare vill placera sina pengar i projekt som bidrar till en bättre miljö. Genom att erbjuda gröna lån kan banker och företag locka till sig dessa investerare och samtidigt främja miljövänliga initiativ.