Gross margin

Gross margin är ett mått på hur lönsam ett företag är genom att mäta skillnaden mellan försäljningsintäkter och produktionskostnader.

Vad innebär gross margin?

Gross margin är ett viktigt begrepp inom finansmarknaden som används för att mäta ett företags lönsamhet. Det visar hur mycket av försäljningsintäkterna som finns kvar efter att produktionskostnaderna har dragits av. En hög gross margin indikerar att företaget tjänar mycket pengar på sina produkter eller tjänster, medan en låg gross margin kan betyda att företaget har höga produktionskostnader i förhållande till sin försäljning.

Hur beräknas gross margin?

Gross margin beräknas genom att subtrahera produktionskostnaderna från försäljningsintäkterna och sedan dela resultatet med försäljningsintäkterna. Resultatet multipliceras med 100 för att få gross margin i procent. Formeln för att beräkna gross margin är: Gross margin = ((försäljningsintäkter - produktionskostnader) / försäljningsintäkter) * 100. Genom att analysera och jämföra gross margin för olika företag kan investerare bedöma deras lönsamhet och effektivitet. Dock kan gross margin variera mellan olika branscher, så det är viktigt att jämföra företag inom samma bransch för att få en korrekt bild av deras lönsamhet.