Grundavkastningsobligation

En grundavkastningsobligation är en typ av investering på finansmarknaden. Den ger en fast avkastning över en viss tid.

Vad är en grundavkastningsobligation?

En grundavkastningsobligation är en typ av investering på finansmarknaden. Det är en obligation, vilket betyder att det är ett lån som du ger till staten eller ett företag. När du köper en grundavkastningsobligation, lånar du ut pengar till staten eller företaget och i utbyte betalar de dig en fast avkastning under en viss tid. Avkastningen är vanligtvis lägre än vad du skulle kunna få genom att investera i aktier, men den är också mindre riskfylld.

Hur fungerar en grundavkastningsobligation?

När du köper en grundavkastningsobligation betalar du vanligtvis ett visst belopp, som kallas nominellt belopp. Under obligationsperioden får du sedan en fast årlig ränta på detta belopp. Du kan välja att behålla obligationen till förfallodagen och få tillbaka ditt initiala belopp, eller så kan du sälja den på en obligationsmarknad. Om du behåller den till förfallodagen får du också din sista årliga ränta. Det är viktigt att komma ihåg att om du säljer obligationen innan förfallodagen kan priset vara högre eller lägre än det belopp du betalade, beroende på ränteläget på marknaden och andra faktorer.