Guldhedging

Guldhedging är en investeringsstrategi som används för att skydda mot prisfall på guld.

Vad är guldhedging?

Guldhedging är en investeringsstrategi som används för att skydda mot prisfall på guld. När man hedgar sin exponering mot guld, innebär det att man på något sätt minskar riskerna som är förknippade med gulds prisrörelser. Det kan finnas olika sätt att hedga sin position, till exempel genom att köpa guldderivat eller genom att investera i företag som är verksamma inom guldindustrin.

Hur fungerar guldhedging?

Guldhedging fungerar genom att man tar en motposition till sin befintliga guldinvestering. Om man till exempel äger fysiskt guld kan man hedga genom att sälja guldterminer eller optionskontrakt. Detta innebär att om priset på guld faller, kommer förlusten på den fysiska guldinvesteringen kompenseras av vinsten på terminen eller optionen. På så sätt minskar man risken för förluster på grund av prisfall.