Guldmyntfot

Guldmyntfot är en ekonomisk term som används för att beskriva en valutapolitik där värdet på ett lands valuta är kopplat till en bestämd mängd guld.

Vad är guldmyntfot?

Guldmyntfot är en ekonomisk term som används för att beskriva en valutapolitik där värdet på ett lands valuta är kopplat till en bestämd mängd guld. Det betyder att varje enhet av valutan kan konverteras till en viss mängd guld. Historiskt sett har flera länder använt guldmyntfot som en bas för sina valutor.

Hur fungerar guldmyntfot?

Under ett system med guldmyntfot bestäms valutans värde av sin mängd guld. Om ett land har ett guldmyntfotssystem och man äger en viss mängd av landets valuta, kan man konvertera den till motsvarande mängd guld. För att upprätthålla guldmyntfot vidtar centralbanken åtgärder för att säkerställa att tillräckligt med guld finns tillgängligt för att stödja valutan. I modern tid har de flesta länder övergivit guldmyntfot till förmån för flytande valutakurser.