Hållbarhetsfond

En hållbarhetsfond är en typ av fond som investerar i företag som arbetar med hållbar utveckling och ansvarsfulla affärsprinciper.

Vad är en hållbarhetsfond?

En hållbarhetsfond är en typ av fond som investerar i företag som arbetar med hållbar utveckling och ansvarsfulla affärsprinciper. I en hållbarhetsfond kan man hitta investeringar i företag som fokuserar på att minska sin miljöpåverkan, främja social rättvisa och ha goda arbetsförhållanden. Dessa företag kan vara verksamma inom olika branscher, som förnybar energi, resurshushållning, hälsa eller utbildning.

Hur fungerar en hållbarhetsfond?

En hållbarhetsfond fungerar genom att investera pengar från många olika personer och samlar dessa till en större summa. Fondens förvaltare gör sedan en grundlig granskning av företag innan de väljer att investera i dem. De tittar på företagets miljöpåverkan, sociala engagemang och hur det bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt. Genom att investera i hållbara företag kan fonden bidra till en bättre och mer hållbar värld samtidigt som den också kan ge en ekonomisk avkastning för fondens ägare.