Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex definieras som en mätning av hur väl ett företag, en fond eller en investering uppfyller hållbarhetskriterier.

Vad är hållbarhetsindex?

Hållbarhetsindex är ett verktyg som används för att bedöma hur väl företag, fonder eller investeringar uppfyller hållbarhetskriterier. Det används i finansmarknaden för att mäta de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av en verksamhet eller en investering. Indexet kan användas av investerare som vill göra hållbara val och investera i företag som är engagerade i hållbarhetsfrågor.

Hur fungerar hållbarhetsindex?

Hållbarhetsindex granskar olika faktorer för att bedöma hållbarhetsprestanda. Dessa kan inkludera företagets miljöpåverkan, arbetsförhållanden för anställda, affärsetik och hantering av sociala frågor. Indexet giver en poäng till varje faktor och genererar därefter en sammanlagd poäng för hållbarhetsprestanda för företaget eller investeringen. En högre poäng indikerar att företaget eller investeringen har bra hållbarhetsprestanda.