Handelsbolag

Ett handelsbolag är en typ av företag där två eller flera personer går samman och driver verksamheten tillsammans.

Vad är ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är en typ av företag där två eller flera personer går samman och driver verksamheten tillsammans. Varje deltagare bidrar med pengar, arbete, eller tillgångar till bolaget och får sedan en del av vinsten eller förlusten baserat på deras andel i bolaget. Handelsbolag är vanliga inom finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder.

Hur fungerar ett handelsbolag?

I ett handelsbolag är ägarna, även kallade delägare, ansvariga för att driva verksamheten och fatta beslut tillsammans. De kan ha olika roller och ansvarsområden beroende på deras kompetens och erfarenhet. Handelsbolaget är en egen juridisk person och delägarna har begränsat personligt ansvar för bolagets skulder och förpliktelser. Det innebär att om bolaget går i konkurs eller inte kan betala sina skulder, är delägarna bara ansvariga för sin andel i bolaget, och inte för hela skulden. Detta gör handelsbolag till en populär företagsform för små och medelstora företag.