Handelsorder

En handelsorder är en instruktion för att köpa eller sälja en aktie eller fond på finansmarknaden.

Vad är en handelsorder?

En handelsorder är en instruktion som en investerare ger till en mäklare för att köpa eller sälja en aktie eller fond på finansmarknaden. När du vill köpa eller sälja en aktie eller fond behöver du skicka en handelsorder till din mäklare. Mäklaren utför sedan handeln åt dig baserat på din order.

Typer av handelsorder

Det finns olika typer av handelsorder som du kan använda beroende på dina behov och strategi. En vanlig typ av handelsorder är en marknadsorder där du köper eller säljer till det bästa tillgängliga priset på marknaden. En annan typ är en gränshandelsorder där du anger en specifik prisnivå för att köpa eller sälja. Det finns också stoppordrar där du sätter en gräns för att stoppa förluster eller säkra vinsten.