Handelssession

En handelssession är en specifik tid under vilken handel med finansiella tillgångar äger rum.

Vad är en handelssession?

En handelssession är en specifik tid under vilken handel med finansiella tillgångar äger rum. På finansmarknaden, där investerare köper och säljer aktier, fonder och andra finansiella tillgångar, finns det fasta tider då handeln öppnar och stänger för dagen. Dessa tider kallas handelssessioner.

Varför är handelssessioner viktiga?

Handelssessioner är viktiga eftersom de skapar struktur och ordning på finansmarknaden. Genom att ha fasta öppnings- och stängningstider kan investerare planera sina transaktioner och veta när de kan förvänta sig att kunna köpa eller sälja en finansiell tillgång. Detta hjälper till att undvika oordning och kaos på marknaden.