Hedger

En hedger är en person eller institution som använder sig av olika strategier för att minska risken i en investering på finansmarknaden.

Varför använder man hedging?

Hedging används för att skydda eller minska riskerna som är förknippade med investeringar på finansmarknaden, såsom aktier och fonder. När man investerar kan det finnas olika faktorer som kan påverka värdet på ens tillgångar. Till exempel kan priserna på råvaror, valutor eller räntor förändras och därmed påverka värdet på ens investering. Genom att använda hedgingstrategier kan man minska eller eliminera potentialen för förluster.

Hur fungerar hedging?

Hedging görs genom att ta motsatta positioner som kan motverka de potentiella förlusterna. Till exempel kan en hedger köpa en viss tillgång samtidigt som man säljer ett derivat för att skydda sig om värdet på tillgången minskar. Genom att göra så minskar man risken för stora förluster i en volatil marknad. Syftet med hedging är att minska risken, inte att generera vinster. Det är viktigt att ha kunskap om olika hedgingstrategier och att förstå hur de kan användas på rätt sätt för att skydda ens investeringar.