Hedgingstrategi

En hedgingstrategi är en metod som används inom finansmarknaden för att minska risken i en investering.

Vad är en hedgingstrategi?

En hedgingstrategi är en metod som används inom finansmarknaden för att minska risken i en investering. När man investerar i aktier eller fonder finns alltid en risk för att värdet ska minska. Genom att använda en hedgingstrategi kan man minska risken och skydda sin investering.

Hur fungerar en hedgingstrategi?

En hedgingstrategi involverar att använda olika tekniker och finansiella instrument för att balansera risken i en investering. Ett vanligt sätt att hedgea är att köpa en motsatt position till den man redan innehar. Till exempel, om man äger aktier i ett företag kan man hedga genom att samtidigt sälja en optionskontrakt som ger en rätt att sälja aktierna till ett bestämt pris. Om aktiekursen sjunker kommer förlusten på aktierna kompenseras av vinsten på optionskontraktet.