Historisk volatilitet

Historisk volatilitet är ett begrepp inom finansmarknad som används för att mäta hur mycket priset på en aktie eller fond har varierat över en tidigare period.

Vad är historisk volatilitet?

Historisk volatilitet är ett mått på variationen i prisrörelser för en aktie eller fond över en specifik tidigare period. Det används för att bedöma hur mycket priset på en investering har fluktuerat tidigare. Historisk volatilitet kan ses som en indikation på risken för en investering. Ju högre historisk volatilitet, desto mer har priset på investeringen varierat, och därmed desto större är risken för att priserna kan fortsätta att fluktuera i framtiden.

Hur beräknas historisk volatilitet?

För att beräkna historisk volatilitet analyserar man tidigare prisrörelser för en aktie eller fond och mäter standardavvikelsen, det vill säga variationen, för dessa prisrörelser. Standardavvikelsen ger en indikation på hur mycket priserna har varierat relativt det genomsnittliga priset under den tidigare perioden. Ju högre standardavvikelse, desto större är den historiska volatiliteten för investeringen.