Högfrekvenshandel

Högfrekvenshandel är en form av automatisk handel som utförs med hjälp av snabba datorer och algoritmer. Den innebär att aktier och andra finansiella instrument köps och säljs i mycket hög takt.

Hur fungerar högfrekvenshandel?

Högfrekvenshandel, även känd som HFT (High-Frequency Trading), är en typ av handel som sker med hjälp av snabba datorer och avancerade algoritmer. Den innebär att aktier och andra finansiella instrument köps och säljs på bara några millisekunder, vilket är mycket snabbare än vad en människa kan göra.

Varför är högfrekvenshandel vanligt?

Högfrekvenshandel är vanligt idag eftersom det kan ge fördelar för de som utför handeln. Eftersom det sker mycket snabbt kan man utnyttja små prisrörelser och tjäna pengar på skillnaden. Det kan också öka likviditeten på marknaden, vilket innebär att det är lättare att köpa eller sälja aktier när man vill. Däremot kan högfrekvenshandel också medföra risker. Eftersom handeln sker på så kort tid kan små fel eller störningar få stor effekt, och det kan vara svårt att förutse konsekvenserna av algoritmernas agerande.