Huvudägare

En huvudägare är en person eller en organisation som äger majoriteten av aktierna i ett företag och därmed har betydande inflytande över företagets beslut.

Vad är en huvudägare?

En huvudägare är en person eller en organisation som äger majoriteten av aktierna i ett företag och därmed har betydande inflytande över företagets beslut. När man äger majoriteten av aktierna har man också störst möjlighet att påverka företagets strategi och riktning.

Vilken roll spelar huvudägaren?

Som huvudägare har man ofta ett stort ekonomiskt intresse i företaget och är därför mycket engagerad i företagets framgång. Huvudägare kan vara privatpersoner, familjer, företag eller investeringsfonder. De kan också vara grundare eller äldre generationer av en familj som har byggt upp företaget över tid.