Icke-konverterbar obligation

En icke-konverterbar obligation är en typ av investeringsinstrument på finansmarknaden som inte kan omvandlas till aktier.

Vad är en icke-konverterbar obligation?

En icke-konverterbar obligation är en typ av investeringsinstrument på finansmarknaden. Obligationer är skuldsedlar som emitteras av företag eller regeringar för att samla in kapital. En viktig egenskap hos vissa obligationer är deras konverterbarhet, vilket innebär att de kan omvandlas till aktier i det utgivande företaget. En icke-konverterbar obligation är motsatsen till detta och kan inte omvandlas till aktier.

Hur fungerar en icke-konverterbar obligation?

När en investerare köper en icke-konverterbar obligation, lånar de pengar till det utgivande företaget eller regeringen i utbyte mot ränta. Obligationen har en fast löptid, vilket innebär att den har en bestämd tidpunkt när den förfaller och investeraren får tillbaka sitt investerade kapital. Under löptiden betalas räntan periodiskt till investeraren. Till skillnad från konverterbara obligationer kan investeraren inte konvertera sin icke-konverterbara obligation till aktier i företaget.