Index

Ett index inom finansmarknaden är en samling av aktier eller andra tillgångar som används för att mäta och jämföra marknadens utveckling.

Vad är ett index inom finansmarknad och investering?

Ett index inom finansmarknaden är en samling av aktier eller andra tillgångar som används för att mäta och jämföra marknadens utveckling. Det finns olika index som representerar olika delar av marknaden, till exempel Stockholmsbörsens OMXS30-index som innehåller de 30 största företagen på Stockholmsbörsen. Genom att använda ett index kan man få en uppfattning om hur en viss sektor eller marknad presterar över tid.

Hur används ett index inom investeringar och aktier?

Index används också för att jämföra avkastningen på olika investeringar och att mäta hur bra en fond eller investeringsportfölj presterar jämfört med marknaden. Om en fond har en högre avkastning än indexet kan det betyda att fondförvaltaren gjort ett bra arbete med att välja rätt aktier. Att följa och analysera index kan vara ett sätt att få en överblick över marknadens utveckling och ta bättre investeringsbeslut.