Ingångsavgift

En ingångsavgift är en avgift som betalas när man köper aktier eller fonder.

Vad är en ingångsavgift?

En ingångsavgift är en avgift som betalas när man köper aktier eller fonder. Det är en engångsavgift som dras av från det belopp du sätter in. Ingångsavgiften kan vara en fast summa eller en procentuell avgift baserad på det investerade beloppet. Avgiften används för att täcka administrativa kostnader för att hantera ditt köp.

Varför finns det ingångsavgifter?

Ingångsavgifter existerar för att täcka kostnaderna för att hantera ditt köp av aktier eller fonder. Dessa kostnader kan inkludera administration, försäljning och marknadsföring. Avgifterna varierar mellan olika investeringsbolag och fonder, så det är viktigt att jämföra avgifter innan du gör ditt köp. En högre ingångsavgift innebär inte nödvändigtvis bättre avkastning på din investering, så det är viktigt att överväga både avgifter och potentialen för avkastning innan du investerar.