Inlösenfond

En inlösenfond är en typ av fond på finansmarknaden som används för att köpa tillbaka sina egna aktier.

Vad är en inlösenfond?

En inlösenfond är en fond som finns på finansmarknaden. Syftet med en inlösenfond är att använda pengar från fonden för att köpa tillbaka sina egna aktier. Det kan låta konstigt att en fond köper tillbaka sina egna aktier, men det finns en anledning till det. Genom att köpa tillbaka aktierna minskar antalet aktier som är ute i marknaden. Det kan leda till att värdet på de återstående aktierna ökar. På så sätt kan de som äger de kvarvarande aktierna få högre avkastning.

Hur fungerar en inlösenfond?

En inlösenfond fungerar genom att använda pengar från fonden och köpa tillbaka aktier. När fonden köper tillbaka aktier minskas antalet aktier som är ute i marknaden. Det innebär att varje kvarvarande aktie representerar en större del av bolaget. Om bolaget presterar bra och har hög lönsamhet kan det leda till att värdet på aktierna ökar. Det kan vara fördelaktigt för de som äger de kvarvarande aktierna.