Inlösenkurs

Inlösenkurs är priset som betalas för att köpa tillbaka eller lösa in en fondandel eller aktie.

Vad är inlösenkurs?

Inlösenkurs är priset som betalas för att köpa tillbaka eller lösa in en fondandel eller aktie. När man investerar i en fond eller köper aktier i ett företag blir man ägare av en liten del av företaget eller fonden. Om man väljer att sälja sin andel eller aktie kan man få tillbaka pengarna man investerade plus eventuell avkastning, och det är då inlösenkursen som används för att beräkna priset.

Hur beräknas inlösenkurs?

Inlösenkursen baseras oftast på värdet på de tillgångar som fonden eller företaget äger. Om en fond till exempel äger aktier i olika företag så kommer värdet av fondens tillgångar att påverka inlösenkursen. Inlösenkursen kan också påverkas av andra faktorer som marknadens utveckling eller eventuella avgifter som tas ut för att lösa in andelar eller aktier.