Insättningsgaranti

Insättningsgaranti är en åtgärd som skyddar sparare i händelse av att ett finansiellt institut går i konkurs.

Hur fungerar insättningsgaranti?

Insättningsgaranti är ett skyddssystem som säkerställer att privatpersoners insättningar på bankkonton skyddas om banken skulle hamna i ekonomiska svårigheter eller gå i konkurs. Det innebär att om en bank inte kan betala tillbaka pengarna på ett sparkonto, så kommer insättningsgarantin att träda in och täcka upp förlusterna upp till en viss maximal summa. Insättningsgarantin omfattar vanligtvis både skuldsatta och ej skuldsatta belopp på privatpersonernas bankkonton, som till exempel lönekonton, sparkonton och lönekortskonton.

Vad täcker insättningsgarantin?

Insättningsgarantin täcker upp till 950 000 kronor av en spararens insättningar hos en enskild bank. Detta innebär att om du har exempelvis 700 000 kronor på ditt sparkonto och din bank hamnar i konkurs, kommer du att få 700 000 kronor tillbaka genom insättningsgarantin. Om du däremot har 1 200 000 kronor på ditt konto, kommer du bara att få 950 000 kronor tillbaka genom insättningsgarantin. Observera att insättningsgarantin endast gäller för insättningar i svenska banker och inte för investeringar i aktier, fonder eller andra finansiella instrument.